Trang chủ

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

Danh mục

Sản phẩm

Tin tức

Khuyến mãi

Hình ảnh hoạt động

Liên hệ 

45786

 
 
 

CV Số 40/STB V/v phát hành sổ tay Giáo dục Phú Yên năm 2014 [ 14-10-2013-CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH PHÚ YÊN ]
Triển khai thực hiện công văn số: 512/SGDĐT-VP ngày 20/9/2013 của Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo Phú Yên V/v phát hành sổ tay Giáo dục Phú Yên năm 2014. Công Ty CP Sách và TBTH Phú Yên tiếp tục được Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý giao nhiệm vụ in ấn và phát hành cuốn sổ tay Giáo Dục Phú yên năm 2014.Các tin khác:
Giới thiệu tài liệu phục vụ Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn quốc lần thứ IV [06-11-2013]
Sản phẩm mới - BỘ THIẾT BỊ - TÀI LIỆU – HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON [06-11-2013]
Công văn “V/v phối hợp thực hiện chương trình Hỗ trợ Thư viện trường học” [18-09-2013]
Công văn giới thiệu và Phát hành bộ sách “Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh họa” các môn học từ lớp 6 đến lớp 12 [19-03-2013]
Công văn giới thiệu và Phát hành bộ sách “Hướng dẫn giảng dạy theo Phương pháp dạy học tích cực cấp Tiểu học” [19-03-2013]
Số: 29 /SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 01 năm 2013 “V/v: Phát hành Bộ sách HD ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013” [01-02-2013]
Công văn số 35 ngày 05/9/2012 “V/v phát hành bộ luyện tập viết đúng viết đẹp phục vụ năm học 2012-2013 ” [05-09-2012]
Công văn giới thiệu và phát hành Bộ sách HD ôn thi vào lớp 10 Và bộ sách ôn tập hè năm học 2012 - 2013 [04-05-2012]
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC [21-04-2012]
Công văn số Số: 104 /SGDĐT-GDTiH ngày 26 tháng 3 năm 2012 V/v phát hành Bộ sách Bài tập Tiểu học mới và bộ sách ôn tập hè năm học 2012 - 2013 [21-04-2012]
 
       
 
Copyright @ 2009-2010 by Cong ty CP Sach & TBTH Phu Yen
Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Phú Yên