Trang chủ

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

Danh mục

Sản phẩm

Tin tức

Khuyến mãi

Hình ảnh hoạt động

Liên hệ 

45785

 
 
 

Sản phẩm mới - BỘ THIẾT BỊ - TÀI LIỆU – HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON [ 06-11-2013-CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH PHÚ YÊN ]

Công ty CP Sách & TBTH Phú Yên chính thức phân phối BỘ THIẾT BỊ - TÀI LIỆU – HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON tại Tỉnh Phú Yên. Đây là bộ học liệu được nghiên cứu sản xuất theo Quyết đinh 5850/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện theo Công văn số 636/SGDĐT-MN ngày 04/11/2013 của Giám đốc Sở GDDT Phú Yên, bao gồm các loại sau:Các tin khác:
Giới thiệu tài liệu phục vụ Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn quốc lần thứ IV [06-11-2013]
CV Số 40/STB V/v phát hành sổ tay Giáo dục Phú Yên năm 2014 [14-10-2013]
Công văn “V/v phối hợp thực hiện chương trình Hỗ trợ Thư viện trường học” [18-09-2013]
Công văn giới thiệu và Phát hành bộ sách “Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh họa” các môn học từ lớp 6 đến lớp 12 [19-03-2013]
Công văn giới thiệu và Phát hành bộ sách “Hướng dẫn giảng dạy theo Phương pháp dạy học tích cực cấp Tiểu học” [19-03-2013]
Số: 29 /SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 01 năm 2013 “V/v: Phát hành Bộ sách HD ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013” [01-02-2013]
Công văn số 35 ngày 05/9/2012 “V/v phát hành bộ luyện tập viết đúng viết đẹp phục vụ năm học 2012-2013 ” [05-09-2012]
Công văn giới thiệu và phát hành Bộ sách HD ôn thi vào lớp 10 Và bộ sách ôn tập hè năm học 2012 - 2013 [04-05-2012]
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC [21-04-2012]
Công văn số Số: 104 /SGDĐT-GDTiH ngày 26 tháng 3 năm 2012 V/v phát hành Bộ sách Bài tập Tiểu học mới và bộ sách ôn tập hè năm học 2012 - 2013 [21-04-2012]
 
       
 
Copyright @ 2009-2010 by Cong ty CP Sach & TBTH Phu Yen
Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Phú Yên