Trang chủ

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

Danh mục

Sản phẩm

Tin tức

Khuyến mãi

Hình ảnh hoạt động

Liên hệ 

45786

 
 
 

Công văn Số: 104/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 03 tháng 3 năm 2014 V/v phát hành Bộ sách HD ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 [ 11-03-2014-CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH PHÚ YÊN ]
Công văn Số: 104/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 03 tháng 3 năm 2014 V/v phát hành Bộ sách HD ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014Các tin khác:
Giới thiệu tài liệu phục vụ Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn quốc lần thứ IV [06-11-2013]
Sản phẩm mới - BỘ THIẾT BỊ - TÀI LIỆU – HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON [06-11-2013]
CV Số 40/STB V/v phát hành sổ tay Giáo dục Phú Yên năm 2014 [14-10-2013]
Công văn “V/v phối hợp thực hiện chương trình Hỗ trợ Thư viện trường học” [18-09-2013]
Công văn giới thiệu và Phát hành bộ sách “Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh họa” các môn học từ lớp 6 đến lớp 12 [19-03-2013]
Công văn giới thiệu và Phát hành bộ sách “Hướng dẫn giảng dạy theo Phương pháp dạy học tích cực cấp Tiểu học” [19-03-2013]
Số: 29 /SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 01 năm 2013 “V/v: Phát hành Bộ sách HD ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013” [01-02-2013]
Công văn số 35 ngày 05/9/2012 “V/v phát hành bộ luyện tập viết đúng viết đẹp phục vụ năm học 2012-2013 ” [05-09-2012]
Công văn giới thiệu và phát hành Bộ sách HD ôn thi vào lớp 10 Và bộ sách ôn tập hè năm học 2012 - 2013 [04-05-2012]
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC [21-04-2012]
 
       
 
Copyright @ 2009-2010 by Cong ty CP Sach & TBTH Phu Yen
Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Phú Yên